Weten is kennis

CSB is uw partner voor alle opmetingen van percelen, waardebepalingen van onroerende goederen of vaststellen van bouwtechnische schade.

Schattingsverslag

Erft u een onroerend goed, maar heeft u geen idee welke waarde u moet aangeven, dan kan een schattingsverslag van een erkende, onafhankelijke landmeter een hulpmiddel zijn.

De verslagen die de Vlaamse belastingdienst hiervoor aanvaardt, zijn zeer uitgebreid. Na een algemene beschrijving van het onroerend goed, inclusief alle voor- en nadelen en controle van de vergunde toestand, wordt, op basis van vergelijkingspunten uit de omgeving, een waarde bij een openbare verkoop bepaald.

Ook beknoptere versies voor een verkoop, aankoop, … met een vraagprijs, een nieuwbouwwaarde, … zijn uiteraard mogelijk.

Bij onteigening van uw woning kan u best een schattingsverslag laten opmaken. Uw landmeter-expert maakt een correcte inschatting van de waarde en gebruikt zijn expertise om alles over uw woning en/of grond netjes vast te leggen in het dossier. Dit dossier krijgt dan een juridische waarde, waardoor u het schattingsverslag eigenlijk als expertiseverslag kan gebruiken in de zaak rond uw onteigening.

schattingsverslag

Schattingsverslag van immokantoor is anders

Wanneer je een onroerend goed (huis, appartement, gebouw) wil verkopen, krijg je al snel te maken met verschillende immokantoren. Zij bieden u een gratis schatting aan. Echter, dit schattingsverslag kan sterk afwijken van het verslag dat een onafhankelijk expert zoals een landmeter zal opstellen.

Correcte prijsbepaling

Wanneer je je woning te hoog aanbiedt, zal je weinig potentiële kopers aantrekken. Wanneer je de woning te laag aanbiedt, riskeer je zelfs om in een latere fase nog een boete te moeten betalen aan de belastingsdienst.

Een landmeter-expert bepaalt de waarde van de woning aan de hand van andere aspecten dan immokantoren. Sommige punten lopen gelijk (zoals ligging, bereikbaarheid en het aantal kamers, …), maar een landmeter bekijkt ook de bouwtechnische kant en meet de nuttige vloeroppervlakte. Hierdoor kan het verslag van je landmeter afwijken ten opzichte van het verslag van je immokantoor.

Welk verslag aanvaardt de bank?

Meestal zal je voor de aankoop van je onroerend goed een hypothecaire lening moeten afsluiten. De meeste aanbieders van een hypothecaire lening vragen dan ook om de woning te laten schatten door een onafhankelijk, objectief expert. Iemand die rekening houdt met de duurzaamheid van het pand, niet enkel met de oppervlakkige schijn. Met andere woorden, als jij je lening ooit niet kan terugbetalen aan de bank, wil de bank een 100% garantie dat, bij de gedwongen verkoop van uw onroerend goed op dat moment, zij hun geld volledig terug kunnen krijgen. Daarom aanvaarden zij enkel de schattingsverslagen van onafhankelijke experten, zoals die van een landmeter, als sluitend bewijs bij de ondertekening van uw hypothecair krediet.

Wil jij je lening snel in orde krijgen? Zorg dan voor een onafhankelijk schattingsverslag.