Invloed van tijd

CSB is uw partner voor alle opmetingen van percelen, waardebepalingen van onroerende goederen of vaststellen van bouwtechnische schade.

Zettingsmetingen

Met zettingsmetingen bedoelen we de zakking van een object in relatie tot de tijd.  Met andere woorden, welke invloed heeft de tijd op het bouwwerk.  

Elke constructie en elke grondstof “zet” zich naargelang de weersomstandigheden.  Koude, warmte, vocht en droogte hebben invloed op alle gebruikte materialen in uw (nieuw)bouw en zorgen ongewild voor zakkingen en/of vervormingen. De vraag is alleen: “Hoeveel invloed is er na verloop van tijd op mijn bouwwerk?”

Ook bij het opstarten van bouwwerven en het uitgraven van bouwputten, waarbij veel grondwater wordt weggepompt, zijn zettingsmetingen voor de omliggende gebouwen belangrijk.  Zettingsmetingen zijn van grote waarde bij elke vorm van grondbemalingen.

Om dit correct en nauwkeurig te kunnen meten en opvolgen, werken wij met zettingsmetingen.

zettingsmetingen

Zettingsmetingen uitvoeren

Voor aanvang van de werken voeren we een eerste meting uit.  Deze meting vormt de basis van onze zettingsmetingen en noemen we de nulmeting.  We baseren elke volgende zettingsmeting op deze nulmeting.

Tijdens de werken voeren we regelmatig dezelfde metingen uit, gebaseerd op gemarkeerde punten.  We gebruiken hiervoor bijvoorbeeld dorpels of referentienagels.  Met bepaalde tussenperiodes meten we eenzelfde, nauwkeurige waterpassing en noteren deze verschillen.

Deze zettingsmetingen kunnen we ook aanbieden onder de vorm van opvolgingsmetingen.  Want niet enkel tijdens het bouwproces kunnen zettingen zich voordoen, ook na verloop van jaren zet een gebouw zich nog wel eens.

Alle waargenomen verschillen in meting overhandigen wij netjes in een rapport.  Zo kan je schade en gevaarlijke situaties tijdig vermijden.

Wens jij zettingsmetingen te laten uitvoeren voor je nieuwbouw of bestaand gebouw?