Details vastleggen

CSB is uw partner voor alle opmetingen van percelen, waardebepalingen van onroerende goederen of vaststellen van bouwtechnische schade.

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving bij werken

Gaat u bouwen of verbouwen?  Stel dan eerst een gedetailleerde plaatsbeschrijving op van zowel uw buren als uw eigen eigendom.  Zo vermijdt u latere discuties over schade bij eventuele geschillen.

Bij een gedetailleerde beschrijving voor aanvang van de werken wordt hoofdzakelijk de toestand beschreven van de zaken die schade zouden kunnen ondervinden van de geplande werken (barsten in muren, knellende deuren en ramen, putten in verhardingen, betonresten …), aangevuld met foto’s.

Na afloop van de werkzaamheden laat je opnieuw een plaatsbeschrijving opstellen, waarbij alle vorige punten opnieuw worden overlopen.  Zo kan je correct vaststellen of er al dan niet schade geleden is door het uitvoeren van de werken.  Bovendien vermijd je op deze manier dat buren later nog verhaal komen halen op eventuele schadeloosstellingen en kan je hiervoor niet meer aansprakelijk gesteld worden.

plaatsbeschrijving
plaatsbeschrijving

Woning of appartement verhuren?

Heb je een woning of appartement dat je graag zou verhuren?  Dan ben je verplicht een plaatsbeschrijving te laten opmaken.  Deze beschrijving beschermt zowel de huurder als de verhuurder en is een schriftelijke vaststelling van de huidige situatie van de woning in onbewoonde toestand.  Indien de nieuwe huurder aansluitend volgt op de vorige huurder, kan je de plaatsbeschrijving ook nog binnen de eerste maand van bewoning laten opmaken.

In een gedetailleerde plaatsbeschrijving bij huurovereenkomsten wordt alles (met merk, kleur en toestand) beschreven dat in het huis of appartement aanwezig is bij aanvang van de overeenkomst, aangevuld met foto’s.  CSB is een onafhankelijk expert en dus de ideale partij om een neutraal rapport op te stellen.  Zo vermijd je bij het einde van de overeenkomst moeilijkheden in verband met de teruggave van de huurwaarborg.

Wanneer je de woning of appartement via een verhuurkantoor wenst te verhuren, dan loont het uiteraard om een neutraal iemand in te schakelen.  Zo ben je zeker dat je rapport objectief en onafhankelijk is opgesteld door een bevoegd expert.

Hebt u een plaatsbeschrijving nodig voor de werkzaamheden of omdat u een onroerend goed wil verhuren?