Bouwen zonder zorgen

CSB is uw partner voor alle opmetingen van percelen, waardebepalingen van onroerende goederen of vaststellen van bouwtechnische schade.

Bouwwerven

Het opstarten van bouwwerven verloopt zowel voor particulieren als voor projectontwikkelaars op ongeveer dezelfde manier. In elke fase van je bouwproject biedt de landmeter-expert een onafhankelijke meerwaarde.

Alvorens je start met een nieuwbouwproject, schakel je best een landmeter in om een opmetingsplan op te stellen. Zo krijg je een perfect zicht op de mogelijkheden van je perceel. Indien er onduidelijkheden zijn over de perceelsgrenzen kan een proces verbaal van meting vooraf heel wat extra kosten en problemen voorkomen.

Nadat de bouwaanvraag is goedgekeurd en je de start geeft voor je bouwproject, gaat de landmeter aan de slag op jouw perceel.

Uitzetten van de fundering

Indien er gewerkt wordt met funderingspalen, markeert de landmeter de juiste plaatsen door het uitzetten van staafjes.

Indien er gewerkt wordt met funderingswanden, markeert de landmeter de nodige gevellijnen met nagels op houten bruggetjes.

Volumebepaling graafwerken

Via verschillende metingen bepaalt de landmeter hoeveel grond de aannemer moet uitgraven / heeft afgegraven om de juiste fundering te kunnen leggen.

bouwwerven
bouwwerven
bouwwerven

Bouwwerven opvolgen

De landmeter heeft ook een toegevoegde waarde gedurende het ganse traject van je bouwproject. Je haalt uiteraard veel voordelen uit de opmetingen en onderzoeken van je landmeter bij aanvang van het project, maar ook tijdens het bouwproces. Door de nauwkeurige metingen en controle met de opgestelde plannen, verlopen alle bouwwerven met een landmeter op een vlotte en correcte manier.

Uitzetten van assen

Als landmeter-expert zetten we gebouwen en constructies uit bij de start van de werken. Via nauwkeurige metingen zetten wij assen uit met nagels of ingekrast in beton. Ook de kolommen en hoekpunten leggen we netjes vast

Overbrengen van hoogtematen

Tijdens de werken controleren we ook de hoogtematen en sturen bij waar nodig. Op elke verdieping leggen we de hoogtemaat vast, zodat de aannemer een vast ijkpunt heeft op dit verdiep.

Controlemetingen

Precisiewerk vraagt nametingen. Op deze manier ben jij zeker dat alles correct is uitgevoerd volgens plan en start de volgende (prefab-)bouwfase op een correcte basis.
Zowel je architect, je aannemer als jijzelf geniet van de toegevoegde waarde die een landmeter tijdens het ganse bouwproces kan aanbieden. Zo beschik jij over een onafhankelijk expert voor de opvolging van je nieuwbouw.

Zettingsmetingen

Met zettingsmetingen bedoelen we de zakking van een object in relatie tot de tijd. Met andere woorden, welke invloed heeft de tijd op het bouwwerk.
Wil jij graag een offerte ontvangen of meer weten over alle mogelijkheden?