Landmeetkundig expertise bureau

CSB is uw partner voor alle opmetingen van percelen, waardebepalingen van onroerende goederen of vaststellen van bouwtechnische schade.

Tarieven

Aangezien de tarieven niet alleen afhankelijk zijn van het soort werk dat moet gebeuren, is het quasie onmogelijk om een algemene lijst op te stellen.

Zo kan u ervan uitgaan dat:

  • een waterpassing die kan gebeuren als we eens in de buurt zijn, goedkoper zal zijn dan een dringende zettingsmeting.
  • een werf die gedurende enkele maanden voor 1 of 2 vaste dagen per week uitzetwerk heeft, eenvoudiger in te plannen is dan een werf waar als het nodig is, asap iets moet uitgezet worden.
  • bij een opmeting van een hele dag, de prijs per uur lager zal zijn dan bij een meting van een paar uur.
  • een proces verbaal van meting van een bouwgrond uit een verkaveling, goedkoper per m² zal zijn dan een proces verbaal van meting van een rijhuis, met veel opzoekingswerk.

Wenst u graag een offerte op maat van uw project?