Juridische opmeting

CSB is uw partner voor alle opmetingen van percelen, waardebepalingen van onroerende goederen of vaststellen van bouwtechnische schade.

Proces verbaal van meting

Een proces verbaal van meting is een exacte opmeting en afpaling van het perceel.   De juridische perceelsgrenzen worden onderzocht en op plan aangegeven.  Enkel een landmeter-expert mag dit onderzoek uitvoeren.

De landmeter-expert vergelijkt de opgemeten toestand met identificatie van de kadastrale gegevens, met eigendomstitels, processen-verbaal van afpaling, rooilijnplannen, eerdere opmetingsplannen en meer.

Ook aanduiding van en vastmeting aan bestaande bebouwingen behoren mee tot het gedetailleerde onderzoek.

Het proces verbaal van opmeting bevat al deze opmetingen en informatie.  In het geval van aanpalende bebouwing, ondertekenen de betrokken eigenaars mee het document om de registratie te vervolledigen.

 

proces verbaal van opmeting
proces verbaal van opmeting

Juridische waarde proces verbaal van meting

In tegenstelling tot een opmetingsplan, heeft het proces verbaal van meting een juridische waarde.  Enkel een landmeter-expert kan dit document opstellen.

Wanneer heb je een PV van meting nodig?

Je kan dit document om verschillende redenen aanvragen.  Dit wettelijk document is van toepassing bij de verkoop van een eigendom, bij splitsing of verkavelen van een lot of op aanvraag van de architect om de correcte grenzen te kennen.

Ook bij burengeschillen betreft de juiste positie van perceelsgrenzen, de plaatsing van een woning, tuinhuis of boom aan de perceelgrens of zelfs deels op uw perceel, heeft een proces verbaal van meting een wettelijke waarde en is dit document dus rechtsgeldig.

Wie kan dit aanvragen?

Zowel particulieren als professionelen kunnen een proces verbaal van meting aanvragen.  De aanvraag gebeurt bij aanvang van een project, om bijvoorbeeld de juiste, wettelijke grenzen te kennen alvorens men start met het uittekenen van de nieuwbouw.  In bestaande situaties zal dit document zijn rechtsgeldigheid tonen bij de verkoop van de eigendom of bij discuties over de correcte perceelsgrenzen.

Hebt u nog vragen over een proces verbaal van meting of wenst u dit te laten uitvoeren?