Perceelgrenzen kennen

CSB is uw partner voor alle opmetingen van percelen, waardebepalingen van onroerende goederen of vaststellen van bouwtechnische schade.

Opmetingsplan

Bij de aankoop van een onroerend goed of bij de start van een nieuwbouw, ga je meestal op zoek naar de kadastrale oppervlakte.  Je kan zelfs het kadaster online raadplegen om bepaalde informatie te bekomen over de woning die je wenst aan te kopen of te bouwen.

Helaas gebruikt men de kadastrale oppervlakte enkel om je grondbelasting te berekenen en geeft dit geen correcte indicatie van de wettelijke perceelgrenzen.

Een proces verbaal van meting, opgesteld door een landmeter, geeft een correcte en nauwkeurige weergave over de exacte perceelsgrenzen. Zo weet jij precies welk stuk grond nog tot jou eigendom zal behoren en welke niet. Is die muur of haag ook van jou? Loopt dit pad op jouw grond of op openbaar domein? Deze zaken staan niet vermeld in de aankoopakte, maar kan je enkel terugvinden in het opmetingsplan.

opmetingsplan
opmetingsplan
opmetingsplan

Een opmetingsplan voor je bouwaanvraag

Alvorens een bouwaanvraag in te dienen, kan je best een landmeter contacteren om een opmetingsplan op te stellen. De landmeter meet de bestaande toestand van het perceel en de omgeving in 3D op. Indien er reeds een proces verbaal van meting opgemaakt werd worden de juridische grenzen in de meting ingerekend.

Op basis van deze meting kunnen degelijke grondplannen, terreinprofielen, gabarits, bomenplannen en gevelaanzichten opgemaakt worden, zodat je architect met een juiste basis kan starten en zijn/haar ontwerp zeker in de werkelijkheid zal passen.

Nadat de bouwaanvraag is goedgekeurd, kan bij het opstarten van de bouwwerken aan de hand van de opmeting de nodige contouren of assen uitgezet worden. Doordat ook de omgeving opgemeten wordt, kan dit ook na afbraak van de bestaande constructies.

Digitale versie opmetingsplan

Je ontvangt de bestelde opmeting, grondplannen, profielen,… afgeleverd op papier en/of als DWG- (of PDF-)bestand.