onafhankelijk expert

Indien je iets nauwkeurig en correct moet laten opmeten of naar waarde laten schatten, kan je best op een onafhankelijke expert rekenen.

Activiteiten

Sinds 2007 treed CSB als onafhankelijk, beëdigd landmeter op voor zowel particulieren als bedrijven.  Velen doen regelmatig een beroep op onze expertise in bouwkunde, landmeting, schadevaststelling en meer.

CSB kan u helpen in onderstaande activiteiten:

  • Exacte opmeting en afpaling van percelen; identificatie, oppervlakte, bebouwing, grenzen en erfdienstbaarheden, vastgelegd in een proces verbaal van meting .
  • Exacte opmeting grondplannen, gabarits en gevels, vastgelegd in een opmetingsplan
  • Nauwkeurig uitzetwerk en controlemetingen op bouwwerven
  • Allerlei nauwkeurige zettingsmetingen
  • Gedetailleerde plaatsbeschrijvingen zoals voor aanvang werken en bij huurovereenkomsten
  • Bepalen van de waarde van onroerende goederen op basis van vergelijkingspunten, vastgelegd in een schattingsverslag
  • Vaststellen bouwtechnische schade en opzoeken oorzaak, vastgelegd in een expertiseverslag